Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

- Kullanım Koşullarında yer alan hususlar, site tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, sunulan hizmetlere ve güvenliğe ilişkin olarak site yönetimi tarafından yapılan tüm açıklamaları kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


- Sitemizi ziyaret eden Kullanıcı, bilgi alma ve bilet satın alma işlemleri için siteyi kullanabilmektedir. Ancak Kullanıcı, siteden herhangi bir şekilde izinsiz bir şekilde görsel veya yazılı bir parçasını veya bütününü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka sitelerde kullanmayacağını kabul ve beyan eder.


- Kullanıcı, siteyi kullanımı sırasında Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


- Kullanıcı sitenin hizmetlerinden faydalanabilmek için kullandığı kendine ait güvenlik bilgilerinin (kullanıcı adı, şifre v.b) gizliliği, saklanması ve başkalarıyla paylaşılmaması hususunda tümüyle kendisi sorumludur.


- Kullanıcı, diğer Kullanıcıların siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hileli girişimlerinde bulunamaz. Aksi davranış halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.


- Kullanıcı, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitenin, Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Siteyi, Kullanıcı bilgilerinin gerçeğe aykırı olması nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan dolayı sorumlu değildir.


- Kullanıcı, FSEK’nun ilgili hükümleri kapsamında sitenin her türlü hakkı saklı olup; işbu hakların Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde; Kullanıcı, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunacağını kabul ve beyan eder.


- Kullanıcı’ya ait üyelik bilgileri diğer üyeler ve üçüncü kişiler ile hiçbir surette paylaşılmayacaktır. Site, bu bilgilerin sitenin kendi bünyesinde istatistiki bilgiler edinme amacı ile kullanılmakta olduğunu, bu amaç dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


- Kullanıcı tarafından sisteme girilen tüm bilgiler yalnız Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Diğer Kullanıcılar yahut sitenin işbirliği içerisinde bulunduğu firmalar bu bilgilere ulaşamaz ve müdahalede bulunamaz.


- Site gizli ve kişisel bilgileri yalnız resmi makamların usulünce talep ettiği ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir.


- Site, gelişen şartlar dahilinde herhangi bir zamanda kullanım koşulları ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anından itibaren geçerli olacak ve siteye her girişte bu değişikliklerin Kullanıcı tarafından öğrenildiği kabul olunacaktır.


- Kullanıcı, iş bu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


- Siteyi, kullanıcılarının güvenliğini en yüksek seviyede tutabilmek için en yeni ve en iyi önlemleri sürekli araştırmakta ve etkin çözümlerini uygulamaya çalışmaktadır. Kullanıcı, siteyi kullanmakla, site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder.